Minkari Teknikleri
 
« Önceki Sayfa Sonraki Sayfa »
 

İÇİNDEKİLER

ÖZOFAGUS CERRAHİSİ

Özofagogastrostomi için Dikiş Tekniği

 • Sigmoid Akalazya Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Teknik

MİDE CERRAHİSİ

Engel- Steinberg' in "Pantolon Şeklinde Anastomoz" Tekniğini Hedef Tutan bir Modifikasyon ve Total, Proksimal ve Distal Gastrektomilerden Sonra Sindirim Yolunun Devamlılığını Sağlamaya Yönelik Orijinal Teknikler

 • Total ve Proksimal Gastrektomide Sindirim Yolunun Devamlılığını Sağlamaya Yönelik
  İki Orijinal Teknik
  • Minkari Ameliyatı,"Ters L"
  • Minkari Ameliyatı,"Ters 6"

PANKREAS CERRAHİSİ

Duodenopankreatektomiden Sonra Orijinal Bir Montaj işlemi ve Pankreas Reemplantasyonu

 • Total Pankreatektomiden Sonra iki Orijinal Montaj işlemi

SAFRA YOLLARI CERRAHİSİ

 • Hepatikokolesistojejunostomi: Laterolateral Hepatikokolesistostomi ve Terminolateral Kolesistojejunostomi
 • Ekstraperitoneal Safralı Fistü1ojejunostomi

KOLON CERRAHİSİ

 • Yandaş Organlara invazyon Gösteren Transvers Kolon ve Distal Mide Kanserlerinde
  Yeni Bir Mültipl Organ Rezeksiyonu Tekniği
 • Çekosigmoidostomi: Fonksiyonel inatçı Kabızlığın Subtotal Kolektomi ile Tedavisinde
  Yeni Bir Teknik

DİAFRAGMA CERRAHİSİ

 • Çok Geniş Diafragma Fıtık Halkasının Adale Plastiği ile Kapatılması

BRONŞ CERRAHİSİ

 • Pnömonektomiden Sonra Bronş Güdüğünü Kapatmayı Hedef Tutan Üç Prosedürün Takdimi

PELVİK TOTAL EKZANTRASYON

 • Pelvik Total Ekzantrasyondan Sonra Tek Stoma ile Deşarj: Pelvis Boşluğunun Periton Boşluğunun Geri Kalan Kısmıyla Ayrılması Amacıyla Omentum Majus' tan Yararlanan
  Yeni Bir Teknik

 

  sayfa başı